Provádíme

  1. Zpracování projektu pro vyznačení cyklotrasy
  2. Projednání souhlasu vlastníků komunikací
  3. Zajištění posudku na DI Policie ČR
  4. Zajištění vydání Stanovení místní úpravy provozu na příslušném Silničním správním úřadě
  5. Vlastní realizace vyznačení cyklotrasy
  6. Opravy a údržba stávajícího cykloznačení
  7. Realizujeme vyznačení dalších typů turistický tras
  8. Provádíme šetření v terénu (rekognoskaci) výletních tras
  9. Navrhujeme výletní trasy pro vydavatele průvodců
10. Provádíme revizi turistického značení v mapách

Práce při opravách značení